ĐẶC QUYỀN VIP

ĐẶC QUYỀN VIP

11/03/2021

ĐẶC QUYỀN VIP

 

Xin chào Tiên Hữu,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Tuyệt Thế Chiến Hồn, giúp các Tiên Hữu khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng tăng chiến lực. Khi trở thành VIP, Tiên Hữu sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà người khác không có. Dưới đây là bài giới thiệu tổng quan về hệ thống này để các vị hiểu rõ hơn về đặc quyền VIP hơn. 

Để xem các đặc quyền VIP Huynh tỷ nhấp vào biểu tượng VIP tại góc phải trên cùng màn hình cạnh avatar

Đăng nhập mỗi này và tiêu KNB để tăng điểm EXP VIP, mỗi cấp VIP sẽ nhận được các gói quà độc quyền khác nhau, xem chi tiết bên dưới:

* Lưu ý:

- Mỗi cấp VIP có 1 mốc điểm nhất định, người chơi cần tích lũy đủ mốc điểm VIP đó để lên hạng. Điểm VIP có thể kiếm theo 2 cách: Tiêu 100 KNB = 1 điểm; Đăng nhập mỗi ngày = 5 điểm.

- Mua VIP càng sớm nhận điểm VIP từ Đăng nhập mỗi ngày càng nhiều

I, Mỗi loại VIP sẽ nhận được các quyền lợi khác nhau:

1. VIP 1:

 • [EXP tăng vọt] Đặc quyền EXP x2 Nhiệm vụ tuần hoàn mỗi ngày
 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +100, HP +2000
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +1
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +1

2. VIP 2:

 • [Tăng ngay] Diệt Quái Nhận Buff EXP +30%
 • [EXP tăng vọt] Đặc quyền EXP x2 Nhiệm vụ tuần hoàn mỗi ngày
 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +130, HP +2600
 • [Danh hiệu riêng] Kỳ Tài Xuất Chúng Chiến Lực tăng 2400
 • [Truyền Tống miến phí] Đặc quyền truyền tống vô hạn miễn phí
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +1
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +1
 • [Bội số ký danh] Mỗi ngày ký danh tối đa nhận x2 thưởng
 • Gồm tất cả đặc quyền VIP 1

3. VIP 3:

 • [Tăng ngay] Diệt Quái Nhận Buff EXP +30%

 • [EXP tăng vọt] Đặc quyền EXP x2 Nhiệm vụ tuần hoàn mỗi ngày

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +160, HP +3200

 • [Truyền Tống miến phí] Đặc quyền truyền tống vô hạn miễn phí
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +1
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +1
 • [Bội số ký danh] Mỗi ngày ký danh tối đa nhận x2 thưởng
 • Gồm tất cả đặc quyền VIP 1 - VIP 2

4. VIP 4​:

 • [Tăng ngay] Diệt Quái Nhận Buff EXP +50%
 • [BOSS Chuyên Thuộc] BOSS không giới hạn và Độc Quyền V4 chém BOSS
 • [EXP tăng vọt] Đặc quyền EXP x2 Nhiệm vụ tuần hoàn mỗi ngày
 • [EXP tăng vọt] Đặc quyền Hoàn thành nhanh Nhiệm vụ tuần hoàn mỗi ngày
 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +200, HP +5000
 • [Danh hiệu riêng] Nhân Trung Long Phượng Chiến Lực tăng 3200
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ
 • [Đặc quyền riêng] BOSS Vô Hạn tầng V4, đánh BOSS không giới hạn
 • [Truyền Tống miến phí] Đặc quyền truyền tống vô hạn miễn phí
 • [Dung Luyện Phi Dực] Buff EXP trang bị dung luyện Phi Dực +50%
 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +1
 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt
 • [BOSS Miễn Phí] BOSS Vô Hạn, Tử Vong Hải mỗi ngày miễn phí 1 lượt
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +1
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +1
 • [Bội số ký danh] Mỗi ngày ký danh tối đa nhận x4 thưởng
 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 3

5. VIP 5:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +250, HP +5000
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ

 • [Đặc quyền riêng] BOSS Vô Hạn tầng V5, đánh BOSS không giới hạn

 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 20 cấp

 • [Dung Luyện Phi Dực] Buff EXP trang bị Dung Luyện Phi Dực +50%

 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +1

 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +1

 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +1

 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt

 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +1

 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +1

 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 4

6. VIP 6:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +300, HP +6000
 • [Danh hiệu riêng] Cái Thế Thiên Kiêu Chiến Lực tăng 4000

 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ

 • [Đặc quyền riêng] BOSS Vô Hạn tầng V6, đánh BOSS không giới hạn

 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +1

 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +1

 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 40 cấp

 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +1

 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +1

 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt

 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +1

 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +1

 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 5

7. VIP 7:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +360, HP +7200
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ
 • [Đặc quyền riêng] BOSS Vô Hạn tầng V7, đánh BOSS không giới hạn
 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +1
 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +1
 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 60 cấp
 • [Cấp Trang Bị] giảm yêu cầu mặc trang bị cấp bậc 11 50 cấp
 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +1
 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +2
 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +2
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +2
 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 6

8. VIP 8:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +420, HP +8400
 • [Danh hiệu riêng] Uy Chấn Bát Hoang Chiến Lực tăng 5000
 • [Tên Sắc Màu] tên đa sắc độc quyền, ký tự đẹp nhất khi thuộc về bạn
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ
 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +2
 • [Đặc quyền riêng] BOSS Vô Hạn tầng V8, đánh BOSS không giới hạn
 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +2
 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 80 cấp
 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +1

 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +2

 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt

 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +2

 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +2

 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 7

9. VIP 9:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +500, HP +10000
 • [Tên Sắc Màu] tên đa sắc độc quyền, ký tự đẹp nhất khi thuộc về bạn

 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ

 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +2

 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +2

 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 100 cấp

 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +2

 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +2

 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt

 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +2

 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +2

 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 8

10. VIP 10:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +580, HP +11600
 • [Danh hiệu riêng] Độc Tôn Thiên Hạ Chiến Lực tăng 6400
 • [Tên Sắc Màu] tên đa sắc độc quyền, ký tự đẹp nhất khi thuộc về bạn
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ
 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +3
 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +2
 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 120 cấp
 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +2
 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +3
 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +2
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +3
 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 9

11. VIP 11:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +600, HP +12000
 • [Tên Sắc Màu] tên đa sắc độc quyền, ký tự đẹp nhất khi thuộc về bạn
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ
 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +3
 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +2
 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 140 cấp
 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +2
 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +3
 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +2
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +3
 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 10

12. VIP 12:

 • [Chiến Thần Chúc Phúc] Công +800, HP +16000
 • [Danh hiệu riêng] Chấn Cổ Thước Kim Chiến Lực tăng 10000
 • [Tên Sắc Màu] tên đa sắc độc quyền, ký tự đẹp nhất khi thuộc về bạn
 • [Ngọc Đa Sắc] Lỗ Ngọc Đa Sắc Riêng, Tăng thuộc tính theo tỷ lệ
 • [Đặc quyền riêng] Lượt tham gia BOSS Cá Nhân mỗi ngày +4
 • [Đặc quyền riêng] Giới hạn Mệt Mỏi có thể mua BOSS TG +3
 • [Cấp Đồng Hành] Cấp Đồng Hành có thể cao hơn cấp nhân vật 160 cấp
 • [PB trang bị] Lượt mua Cổ Tà Vực +3
 • [PB EXP] Lượt mua Hắc Ngục +4
 • [PB Miễn Phí] Tinh Thần Các, Dược Viên mỗi ngày miễn phí 1 lượt
 • [PB Vàng] Lượt mua Tinh Thần Các +2
 • [PB Đồng Hành] Lượt mua Di Thất Dược Viên +3
 • Gồm tất cả đặc quyền từ VIP 1 - VIP 11

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

 

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ