[HOẠT ĐỘNG] HỘ TỐNG

[HOẠT ĐỘNG] HỘ TỐNG

15/03/2021

[HOẠT ĐỘNG] HỘ TỐNG

Chào mừng các Tiên Hữu đến với Tuyệt Thế Chiến Hồn,

Trong Chiến Hồn đại lục, Thương Đạo Minh Đội đội hộ tống có tiếng tăm nhất. Từ tài nguyên, bảo vật, thậm chí đến cả người. Lần này, Nhất Đại Tuyệt Thế Mỹ Nữ của hoàng thành ngự giá, người tốt thì đem lòng hâm mộ, người xấu tức thì đố kỵ. Tiên Hữu hãy kêu gọi các Đồng Đạo trong Bang, chung tay cùng Thương Đạo Minh Hội hộ tống Thánh Nữ thành công.

 • Điều kiện mở: nhân vật đạt cấp 130
 • Độ khó: Hộ tống Liên Server có thể bị chặn cướp
 • Đối tượng: Cá nhân/Bang hội
 • Thời gian:
  • Đăng nhập 2 ngày đầu: 2 lượt/ngày
  • Đăng nhập từ ngày thứ 3: 3 lượt/ngày
 • Phần thưởng: Đồng, EXP,...
 • Hướng dẫn:
  • Kiếm Giả hộ tống độ Thương Đạo Minh Đội đến địa điểm chỉ định trong bản đồ để nhận thưởng
  • Trong lúc hộ tống Liên Server, sẽ phải vượt qua Thánh Vực. Người chơi khác có thể cướp đội để nhận thưởng
  • Phần thưởng hộ tống được tăng x2 trong thời gian nhất định (có thông báo trong game)

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ