[HOẠT ĐỘNG] TỔ ĐỘI HÀNG NGÀY

[HOẠT ĐỘNG] TỔ ĐỘI HÀNG NGÀY

15/03/2021

[HOẠT ĐỘNG] TỔ ĐỘI HÀNG NGÀY

Chào mừng các Tiên Hựu đến với Tuyệt Thế Chiến Hồn,

Tiên Hữu ngao du thế giới mới, gặp kỳ ngộ, gặp tình lữ,.. là duyên phận vạn kiếp trùng khởi.

Chính vì vậy, các Kiếm Giả đừng ngại làm quen, đừng kiệm lời mời, hãy cùng tổ đội, hỗ trợ lẫn nhau!

1. Hắc Ngục

 • Điều kiện mở: nhân vật đạt cấp 95
 • Độ khó: Đinh
 • Đối tượng: Tổ Đội
 • Thời gian: 2 lượt/ngày
 • Phần thưởng: EXP, đan EXP,...
 • Hướng dẫn:
  • Kiếm Giả cần lập đội để tham gia phó bản Hắc Ngục
  • Tổ đội càng nhiều người, hạ gục quái càng nhanh, EXP thưởng thêm càng nhiều
  • Có thể Càn Quét Nhanh, tiêu hao phiếu Quét - đi 1 lượt sẽ tính thưởng của các lượt còn lại
  •  

2. Cổ Tà Vực

 • Điều kiện mở: nhân vật đạt cấp 140
 • Độ khó: Ất
 • Đối tượng: Tổ Đội
 • Thời gian: 2 lượt/ngày
 • Phần thưởng: EXP, đan EXP, lệnh bài Vạn Cổ, Trang Bị Hiếm,...
 • Hướng dẫn:
  • Kiếm Giả cần lập đội để tham gia phó bản Cổ Tà Vực
  • Tổ đội càng nhiều người, hạ gục quái càng nhanh, điểm Sao càng cao, thưởng thêm càng nhiều
  • Độ khó tăng dần theo cấp Kiếm Giả và tổ đội tham gia, yêu cầu có tổ đội để đạt hiệu quả tốt nhất

3. Thần Thú Viện

 • Điều kiện mở: nhân vật đạt cấp 320
 • Độ khó: Bính
 • Đối tượng: Tổ Đội
 • Thời gian:
  • Không giới hạn
  • Tiêu hao Phiếu để tham gia (chỉ đội trưởng mất phiếu)
 • Phần thưởng:
  • Đội trưởng: Đá Thức Tỉnh-Thần/Cao
  • Thành viên: Đá Thức Tỉnh-Cao
 • Hướng dẫn:
  • Kiếm Giả cần lập đội để tham gia phó bản Thần Thú Viện
  • Tổ đội nên thay phiên nhau làm đội trưởng và tiêu hao Phiếu Thần Thú Viện để đạt hiệu quả tốt nhất

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ