[TÍNH NĂNG] SƯ ĐỒ

[TÍNH NĂNG] SƯ ĐỒ

12/03/2021

[TÍNH NĂNG] SƯ ĐỒ

Các Tiên Hữu thân mến,

Sư - Đồ là mối lương duyên hiếm có thiên hạ, danh sư xuất cao đồ . Duy trì một mối quan hệ Sư - Đồ tốt đẹp thì sẽ hưởng được những đặc quyền đặc biệt cùng những nhiệm vụ đặc biệt vô cùng.

1. Tổng Quan:
Ngày thứ 3 sau khi mở sever, Cấp 177 trở lên.


2. Điều Kiện:

  • Người chơi đạt V4 trở lên có thể thu nhận đồ đệ,
  • Mỗi người tối đa nhận 3 đồ đệ, mỗi đồ đệ chỉ có 1 sư phụ
  • Người chơi đạt V1 trở lên (Ko bao gồm VIP trải nghiệm) có thể bái sư.

 

3. Phúc Lợi:

  • Đồ đệ sau khi bái sư trở thành v2, liên tục đăng nhập 4 ngày sẽ thành v4
  • Sư phụ mỗi tuần có thể chọn 7 thứ đồ trong bảng chọn giao cho đồ đệ, đồ đệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận tích điểm, đạt tích điểm có thể nhận điểm
  • Mỗi ngày sư phụ có thể truyền công cho đồ đệ 1 lần, trợ lực đồ đệ nhanh chóng tăng cấp sư phụ có thể nhận thưởng Hiệp Nghĩa
  • Đồ đệ có thể dùng KNB Khóa mua lễ tặng sư phụ, đồng thời bản thân cũng nhận được quà đáp lễ! Sau khi thu nhận đồ đệ thành công, đồ đệ và sư phụ đều sẽ nhận nhiều phúc lợi, thưởng nhiều và có thể truyền công nhận EXP và thưởng Hiệp Nghĩa.

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ