[TÍNH NĂNG] THẦN BINH

[TÍNH NĂNG] THẦN BINH

12/03/2021

[TÍNH NĂNG] THẦN BINH

Chào mừng các Tiên Hữu đến với Tuyệt Thế Chiến Hồn,

Tại giao diện ngoại trang lựa chọn Thần Binh, mỗi loại vũ khí đều có ngoại trang thần binh riêng, đa dạng hình thái, đa dạng về đặc tính. Ngoại trang thần binh có thể nhận được qua các hoạn đông ingame như Tăng cấp,Boss Cá nhân, Boss Vô Hạn, Hoạt động giờ vàng. Thần binh cũng có thể thăng cấp, tăng sao như các loại ngoại trang khác.

Mỗi ngoại trang thần binh đều tăng cho chủ nhân các loại thuộc tính tăng thêm khác nhau. Càng có nhiều thần binh, thuộc tính của chủ nhân càng được tăng cường bởi vậy Thu thập càng nhiều thần binh cũng là một trong những điều cần lưu ý nếu Tiên Hữu muốn tăng cường thực lực.

 

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ