[TÍNH NĂNG] THẺ BÀI

[TÍNH NĂNG] THẺ BÀI

30/03/2021

[TÍNH NĂNG] THẺ BÀI

Các Tiên Hữu thân mến,

Tính năng Thẻ Bài là một trong những tính năng siêu đặc sắc của Tuyệt Thế Chiến Hồn giúp chủ nhân tăng mạnh thuộc tính cá nhân.

 


Cấp mở: 185

  • Tiên Hữu thông qua các hoạt động như: Nhiệm vụ chính tuyến, diệt BOSS vô hạn, quay thẻ để nhận Thẻ Bài. 
  • Hàng ngày sau mỗi 8 tiếng Tiên Hữu có thể nhận 1 lượt quay thẻ miễn phí. Kích hoạt và thăng cấp Thẻ Bài giúp các Tiên Hữu ngày càng mạnh mẽ và tăng nhiều chiến lực.
  • Thẻ chia thành 4 cấp phẩm: Phàm, Tinh, Trân, Cực, cấp phẩm càng cao, thuộc tính tăng càng cao. Giữa các Thẻ đều có Duyên khác nhau, khi xuất trận cùng nhau sẽ tăng thêm thuộc tính nhất định.
  • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mốc nhất định sẽ mở khóa Trận Pháp. Có thể sử dụng vật phẩm Kỳ Môn Pháp Linh để tăng cấp Trận Pháp.
  • Cấp Trận Pháp càng cao, ô Trận Pháp càng nhiều, tăng chiến lực càng lớn. Giữa các trận pháp có duyên trên Trận Pháp, sau khi ra trận sẽ kích hoạt các thuộc tính Trận Pháp Duyên.

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ