[TÍNH NĂNG] TỌA KỴ

[TÍNH NĂNG] TỌA KỴ

29/03/2021

[TÍNH NĂNG] TỌA KỴ

Tiên Hữu thân mến, Thú Cưỡi là một trong những tính năng không thể thiếu trong quá trình tu luyện Hồn Chiến, ngao du trên Chiến Hồn đại lục,

Cấp mở: 15
Ngoại Hình:

  • Sau khi làm nhiệm vụ chính tuyến thành công sẽ nhận được ngoại hình Tọa Kỵ.
  • Tọa Kỵ có ngoại hình khác nhau, Kiểm Giả có thể kích hoạt và tăng sao ngoại hình đặc biệt, có thể tăng cao chiến lực

 

Thuộc Tính:

  • Sử dụng 3 Loại Vật Phẩm Linh Huyết Lân - Linh Ngự Lân - Bất Diệt Lân giúp tăng thẳng thuộc tính của Tọa Kỵ tùy theo loại vật phẩm.
  • Sử Dụng Tọa Kỵ Đan để tăng cấp Tọa Kỵ, tùy theo phẩm chất của Tọa Kỵ Đạn mà kinh nghiệm nhận được cũng khác nhau.
  • Tọa Kỵ khi đạt đến cấp độ yêu cầu sẽ mở khóa kỹ năng giúp tăng mạnh lực chiến chủ nhân.

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.


 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ