[TÍNH NĂNG] TINH LUYỆN TRANG BỊ

[TÍNH NĂNG] TINH LUYỆN TRANG BỊ

17/03/2021

[TÍNH NĂNG] TINH LUYỆN TRANG BỊ

Chào mừng các Tiên Hữu đã đến với Tuyệt Thế Chiên Hồn

Linh Nhi xin giới thiệu tính năng Tinh Luyện trang bị với quý Tiên Hữu,

Tinh Luyện Trang Bị: 
Cấp mở: Chuyển sinh lần 4 Lv 390

  • Trang bị đỏ 1 sao bậc 9 trở lên có thể Tinh Luyện Trang Bị, vị trí khác nhau tiêu hao vật phẩm tinh luyện khác nhau. Sau khi tinh luyện trang bị sẽ tăng thuộc tính
  • Trang Bị sau khi đạt cấp Tinh Luyện nhất định có thể rèn Trang Bị để tăng % chỉ số thuộc tính cơ bản
  • Rèn bộ phận khác nhau tiêu hao vật phẩm khác nhau
  • Trang Bị toàn thân đạt cấp rèn chỉ định có thể kích hoạt Rèn Cộng Hưởng, cấp Cộng Hưởng càng cao thuộc tính rèn càng cao.

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ