[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY CÁ THÁNG TƯ

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY CÁ THÁNG TƯ

31/03/2021

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY CÁ THÁNG TƯ

Chào mừng các Tiên Hữu đã đến với Tuyệt Thế Chiến Hồn,

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn gửi tới các Tiên Hữu chuỗi sự kiện mừng ngày cá tháng tư với những ưu đãi cực hấp dẫn.

1. Đăng Nhập Nhận Quà

Thời gian: 00h00 - 23h59 Ngày 01/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Đăng nhập nhận Phi Dực Kim Mộng Đồng Niên 30 ngày

1

 

2. Cầu Phúc Cầu Tọa Kỵ Khủng

Thời gian: 00h00 ngày 29/03- 23h59 ngày 01/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Cầu phúc nhận tọa kỵ Bát Bảo Liên Đài

 

3. Miêu Ốc Thám Bảo Nhận Kiếm Phách Và Tọa Kỵ

Thời gian: 00h00 ngày 31/03- 23h59 ngày 02/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Miêu Ốc Thám Bảo nhận Linh Khuyển Kiếm Phách và Tọa Kỵ Khiếu Thiên Thần Khuyển

 

4. Ưu Đãi Giờ Vàng Thời Trang Thiên Vương Biệt Cơ

Thời gian: 00h00 - 23h59 ngày 01/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Mở bán ưu đãi giờ vàng thời trang Thiên Vương Biệt Cơ

 

5. Ưu Đãi Giờ Vàng Khí Hải Hoa Nhan Lăng Trần

Thời gian: 00h00 - 23h59 ngày 02/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Mở bán ưu đãi giờ vàng khí hải Hoa Nhan Lăng Trần

 

6. Ưu Đãi Giờ Vàng Quốc Túy Kiếm Phách

Thời gian: 00h00 - 23h59 ngày 04/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Mở bán ưu đãi giờ vàng kiếm phách Quốc Túy Kiếm Phách

 

7. Sự kiện Thăng Tài Cơ Hội Nhận x8 KNB Nạp

Thời gian: 00h00 ngày 02/04 - 23h59 ngày 04/04

Phạm Vi: Áp dụng cho các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 15 ngày mở server mới !

Nội Dung: Sự kiện Thăng Tài có cơ hội nhận x8 KNB giá trị nạp

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng.

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ