[SỰ KIỆN] KHUYẾN MẠI 100% KNB KHÓA + PHÁP BẢO THANH LIÊN BẢO TRỤY

[SỰ KIỆN] KHUYẾN MẠI 100% KNB KHÓA + PHÁP BẢO THANH LIÊN BẢO TRỤY

13/08/2021

[SỰ KIỆN] KHUYẾN MẠI 100% KNB KHÓA + PHÁP BẢO THANH LIÊN BẢO TRỤY

Các Tiên Hữu thân mến!

BQT xin gửi tới tiên hữu sự kiện Siêu Ưu đãi Nguyên Liệu Nâng Cấp ngày 12/08 nội dung như sau:

1, Thời gian: 00h00 - 23h59 ngày 13/08

2, Phạm vi: All Server

3, Nội dung: Trong thời gian sự kiện Tiên Hữu sẽ được khuyến mại 100%KNB khóa. Đặc biệt khi tổng nạp đạt mốc đặc biệt sẽ nhận được các vật phẩm tương ứng mốc đó

* Lưu Ý:

- KNB hoàn là KNB khóa và tổng KNB nạp được tính hoàn là KNB nạp trong thời gian 00:00 - 23:59 ngày 13/08

- Nạp mốc cao nhận cả quà mốc thấp

- Quà sẽ được gửi trong ngày 14/08

4, Phần thưởng

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ