[SỰ KIỆN] NHẬN DANH HIỆU MỚI VÀ ĐÁ THỨC TỈNH SIÊU THẦN 10/08

[SỰ KIỆN] NHẬN DANH HIỆU MỚI VÀ ĐÁ THỨC TỈNH SIÊU THẦN 10/08

10/08/2021

[SỰ KIỆN] NHẬN DANH HIỆU MỚI VÀ ĐÁ THỨC TỈNH SIÊU THẦN 10/08

Các Tiên Hữu thân mến!

BQT xin gửi tới tiên hữu sự kiện Nhận Danh Hiệu Mới Và Đá Thức Tỉnh Siêu Thần ngày 10/08 nội dung như sau:

1, Thời gian: 00h00 - 23h59 ngày 10/08

2, Phạm vi: All Server

3, Nội dung: Trong thời gian sự kiện Tiên Hữu tích nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng

* Lưu Ý:

- KNB tính tích nạp là KNB nạp trong thời gian 00:00 - 23:59 ngày 10/08.

- Nạp mốc cao nhận cả quà mốc thấp.

- Quà sẽ được gửi trong ngày 11/08

4, Phần thưởng

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ