[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BANG HỘI - TRANH BÁ DANH HIỆU THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP BANG HỘI - TRANH BÁ DANH HIỆU THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

08/04/2021

ĐUA TOP BANG HỘI - TRANH BÁ DANH HIỆU THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BANG

Tiên Hữu thân mến,

Trên con đường tu luyện chiến hồn không nhất thiết phải đơn đả độc đấu, ta sẽ luôn gặp được những người đồng hữu muốn sánh vai đi cùng các vị trên con đường dẫn tới đỉnh cao Chiến Hồn, vì vậy việc thành lập bang hội để dẫn dắt hoặc gia nhập một bang hội để săn tìm tài nguyên tu luyện luôn là điều cần thiết, bang hội càng mạnh đòi hỏi sự phấn đấu của mỗi cá nhân cũng như sự hợp lực của các thành viên luôn là điều cần thiết. BQT xin được gửi tới các Tiên Hữu sự kiện Đua Top Bang Hội nhằm khích lệ ý chí của các Tu Hồn Giả !

1. Thời Gian: 12/03 - 11/04

2. Phạm Vi: All server

3. Nội Dung :
-TOP 10 bang có tổng lực chiến bang cao nhất all server sẽ xưng danh thiên hạ và nhận phần thưởng hấp dẫn
- Sự kiện kết thúc vào 23h59p ngày thứ 30 từ lúc ra mắt Game

4. Phần Thưởng:

- TOP 1: Thưởng bang chủ: Danh Hiệu Bang Chủ Đệ Nhất*1; Thưởng toàn bang: KNB Khóa*6000, Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang*1, Luyện khí thạch *50, Sát Thần Phù*3, Gói Chân Ngôn (3) * 10
- TOP 2 - 3: Thưởng toàn bang: KNB Khóa*4000, Danh Hiệu Bang Hội Anh Hùng*1, Luyện khí thạch *40, Sát Thần Phù*2, Gói Chân Ngôn (2) * 10
- TOP 4 - 10: Thưởng Toàn Bang, KNB Khóa*2000, Danh Hiệu Bang Hội Tinh Anh*1, Luyện khí thạch *30, Sát Thần Phù*2, Gói Chân Ngôn (1) * 10

* Lưu Ý:

- Người chơi phải đạt cấp 200 trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.
- Các thành viên gia nhập bang sau khi kết thúc sự kiện sẽ không được tính.
- Phần thưởng BQT sẽ kiểm tra tổng kết và gửi về thư Ingame chậm nhất sau 7 ngày kết thúc sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trận Trọng.

 

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ